Poradnia Leczenia Bólu
Ogólne informacje o poradni

Poradnia Leczenia Bólu

„Wszys­tko, co ludzkość do­tychczas uczy­niła i wy­myśliła, wzięło się z dążenia człowieka do zas­po­koje­nia swych najgłębszych pot­rzeb i uśmie­rze­nia bólu.” Albert Einstein

 Informacje ogólne

Według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (International Association for the Study of Pain, IASP) ból to nieprzyjemne doznanie czuciowe i emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia - tak ból definiuje Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu (International Association for the Study of Pain, IASP).

Problemowi diagnozowania i leczenia bólu przewlekłego poświęca się coraz więcej uwagi. Wiele osób cierpiących na ból przewlekły uważa, że ich cierpienie jest źle oceniane i niezrozumiałe dla innych. Wydaje się, że ogromny wpływ na skuteczną walkę z bólem ma codzienne środowisko pacjenta (rodzina, przyjaciele), stąd zrozumienie i wsparcie najbliższych osób stanowić może o powodzeniu leczenia.

W neurofizjologii ból możemy podzielić na receptorowy oraz neuropatyczny.

Ból receptorowy to naturalna reakcja obronna organizmu na uszkodzenie tkanek (np. w trakcie urazu lub operacji, w przebiegu zapalenia stawów). Jest to ból dobrze poznany, który zwykle ustępuje z czasem przy prawidłowym gojeniu i dość dobrze reaguje na typowe leczenie przeciwbólowe.

Ból neuropatyczny powstaje jako efekt uszkodzenia układu nerwowego ośrodkowego (mózgu i rdzenia kręgowego) oraz obwodowego (poszczególnych nerwów). Jest to rodzaj bólu, który powoduje przewlekłe dolegliwości i z czasem staje się chorobą samą w sobie. Nasilenie dolegliwości i ich charakter są przyczyną cierpienia wielu osób i ich rodzin, przyczyniają się tym samym w istotny sposób do obniżenia jakości życia pacjenta i stając się powodem zaburzeń snu, lęku, depresji, wycofania z życia zawodowego i społecznego.

Poradnia Leczenia Bólu CM Euromedis - zajmujemy się zapewnieniem kompleksowej opieki chorym cierpiącym z powodu bólu.

Prowadzimy programy diagnostyki i leczenia bólu przewlekłego, zwłaszcza współistniejącego z przewlekłymi chorobami neurologicznymi.

Zajmujemy się leczeniem pacjentów cierpiących z powodu:

 • bólu związanego z Chorobą Parkinsona
 • bólu ośrodkowego związanego ze stwardnieniem rozsianym (SM)
 • bólu w przebiegu choroby Alzheimera
 • neuralgii i neuropatii popółpaścowej
 • migrenowych bólów głowy
 • neuralgii podpotylicznej
 • dystonii ogniskowej twarzy
 • bólu związanego ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa
 • bólu stawów kończyn
 • dyskopatii
 • nerwobólów (nerwu kulszowego, trójdzielnego)
 • przetrwałego bólu pourazowego
 • polineuropatii (m. in. niedokrwiennej, cukrzycowej)
 • bólu reumatoidalnego

Kompleksowa opieka nad pacjentem z bólem przewlekłym poza konsultacjami anestezjologicznymi i neurologicznymi obejmuje pomoc psychologa, rehabilitację, fizjoterapię i terapię zajęciową. 

Leczenie bólu prowadzone jest wielokierunkowo poprzez:

 • kompleksową farmakoterapię,
 • blokady czasowe (jednorazowe i ciągłe) nerwów obwodowych i czaszkowych pod kontrolą USG,
 • blokady splotów nerwowych,
 • zabiegi z zakresu elektrostymulacji (TENS, ang. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation - przeskórna elektrostymulacja nerwów),
 • dostawowe podanie kwasu hialuronowego w leczeniu chondropatii,
 • podanie preparatu toksyny botulinowej.

 

 

 

 

Menu
Zobacz naszą poradnię
Zespół
281